Over LES-werk

LES-werk staat voor Lichamelijk, Emotioneel en Systemisch werk en vormt de basis van alle aangeboden therapievormen die in de opleidingen, training en coaching worden aangeboden. Bij LES-werk hebben therapievormen over gevoelens, emoties en gedrag prioriteit en staan centraal. LES-werk biedt dus geen cognitieve methoden aan.
Daarnaast zijn alle opleidingen, trainingen en behandelmethoden traditioneel en praktijkgericht, dwz. dat alle aangeboden therapie- of behandelmethoden eerst zelf ervaren moeten worden om vervolgens geïntegreerd en toegepast te worden en pas daarna worden doorgegeven aan derden. Het zijn dus vooral opleidingen voor mensen die liever praktisch te werk gaan en minder uit de boeken willen leren.

Missie

Het evenwicht tussen denken en voelen wordt in deze tijd steeds vaker verstoord. Het dagelijkse aanbod aan kennis is overweldigend en maakt dat wij steeds minder ruimte nemen onze gevoelens een plek te geven. Velen leven niet meer “vanuit hun hart”en lopen dan ook vast: burnout, stress. Eén op de vijf personen heeft last van te veel prikkels.

Wij Nederlanders zijn verbaal sterk en rationeel, gevoelens worden vaak ondergewaardeerd. Het bevolkingsbeeld verandert: kinderen worden gevoeliger en ouders begrijpen de kinderen soms niet, omdat ze zelf niet voldoende bij hun gevoel kunnen komen. Om daar een antwoord op te geven is LES-werk ontstaan.

Het uitgangspunt van de missie om de balans tussen voelen en denken te herstellen of te optimaliseren is de Oosterse geneeswijze en levensfilosofie. Daarin staat het werken met de zintuigen centraal en gebeurt op de Aziatische traditionele manier van “eerst ervaren, dan integreren en alleen het goede doorgeven”!

Visie

Iemand krijgt pas grip op eigen leven, emoties en gedrag als hij in goed contact staat met zijn gevoel. De balans tussen verstand en gevoel is daarvoor essentieel. Dan kun je via verschillende emotionele processen onverwerkte gevoelens een plek geven en loslaten.
Ongeacht de situatie waarin men leeft moet dit met volledige inzet en ondersteuning van “buitenaf” voor iedereen realiseerbaar zijn.

Elisabeth Slomp

Om mijn Hbo-studie af te ronden moest ik veel kennis vergaren maar besefte al gauw dat dit weinig waarde had voor het werkelijke leven. In mijn jeugd realiseerde ik dat ik beter op mijn gevoel dan op kennis kon vertrouwen. Mijn gevoel had altijd gelijk. Maar het leven eiste zijn tol en ik raakte het contact met mijn gevoelswereld kwijt. Kennis mocht hier niet baten en een eenzaam leven met een zoeken naar oplossingen begon. Enerzijds had ik geen contact met mijn gevoel en anderzijds was ik hooggevoelig. Ik begreep mezelf niet meer en zocht overal om hulp. Grote en bekende meesters als Elisabeth Kübler-Ross, Gris Griskom, Daskalos en personen als Rhea Powers hebben veel invloed gehad op mijn persoonlijke ontwikkeling maar aan mijn hooggevoeligheid heeft niemand aandacht besteed. Omdat Innerlijk Kindwerk bij Elisabeth Kübler-Ross mij erg beïnvloed heeft.

Bert Hellinger heeft mij een belangrijke weg gewezen in het systemisch coachen en familieopstellingen. Ondanks alle goede ondersteuning is de allerbeste opleiding mijn persoonlijke leerschool geweest: mijn eigen leven !!! Dat heb ik vanaf mijn kindsheid geweten en heb heel hard gewerkt en doorgezet om grip te krijgen op mijn eigen leven.

De beste en alleen goede ervaringen die ik op mijn zoektocht ben tegengekomen vormen een onderdeel van mijn opleidingen, trainingen en coaching.
Alle docenten die verbonden zijn aan LES-werk hebben een band met de Aziatische traditionele manier van ervaringen opdoen, integreren, dan pas doorgeven en beschikken over veel levenservaringen en wijsheid.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>